Quét mã QR để tải ngay ứng dụng DSC Trading trên điện thoại
Dịch vụ
Đăng nhập
Danh mục giao dịch ký quỹ
Chính sách dịch vụ giao dịch ký quỹ
Trạng thái và các ngưỡng kiểm soát giao dịch ký quỹ
TRẠNG THÁI VÀ CÁC NGƯỠNG KIỂM SOÁT GIAO DỊCH KÝ QUỸ

STT

Nội dung

Giá trị Rtt (KH thông thường)

Diễn giải

1

Ngưỡng an toànRtt ≥  100%Khách hàng được phép giải ngân dựa trên sức mua hoặc rút tiền mặt hiện có trên tài khoản cho đến khi Rtt chạm ngưỡng 100%

2

Ngưỡng duy trì85% ≤ Rtt ≤ 100%Khách hàng muốn được giải ngân thêm hoặc rút tiền thì buộc phải nộp tiền hoặc bán CK hoặc bổ sung thêm CK thuộc DMKQ của DSC công bố tại thời điểm đó để đưa Rtt ≥  100%

3

Ngưỡng cảnh báo (Margin call)80% ≤ Rtt < 85%KH sẽ nhận được Lệnh gọi ký quỹ theo hình thức thông báo được DSC quy định. KH có tối đa 03 ngày để nộp tiền hoặc bán CK hoặc bổ sung CK thuộc DMKQ của DSC công bố tại thời điểm đó để đưa Rtt > 85% 
Kết thúc ngày giao dịch T+3 nếu Rtt < 85% thì sẽ bị xử lý bạn Force Sell vào ngày T+4

4

Ngưỡng giải chấp (Rorce sell)Rtt < 80%KH phải nộp tiền hoặc bán CK hoặc bổ sung CK thuộc DMKQ của DSC công bố tại thời điểm đó để đưa Rtt > 85% trước 8h45 ngày làm việc tiếp theo.  
Nếu sau 8h45, thực hiện xử lý bán Force Sell theo quy định bán Force Sell hiện nay.

DSC - Đồng hành cùng Thành Công!

HỘI SỞ CHÍNH

Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

(024) 3880 3456

info@dsc.com.vn

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI